for site (Large).jpg

שלום,

ב 1998 עם חזרתי מלימודים בסין, הקמתי את הדרך הדרומית מתוך חזון ליצור בית חם לאומניות מגע, תנועה ומודעות בדרום.

מתוך הבנה עמוקה שאפשר ללמוד רק אם יש תלמידים, מורה, מקום ומה שיחבר בין כולם –נגיעה בחיים.

כלים כמו טאי צ'י ומדיטציה, צ'י קונג ושיאצו, דיקור וצמחי מרפא מאפשרים לי לתת מעצמי לאחרים ולהביא טוב לחייהם. 

מוזמנים לבקר באתר ולהגיע לשיעורים וטיפולים. לכל שאלה אני כאן.

להתראות ,איל